Welkom

BIJ UITVAARTVERENIGING GIETEN eo
Graag informeren wij u over de mogelijkheden van onze uitvaartvereniging. Als bezoeker van deze site bent u misschien al lid van onze vereniging maar misschien ook nog niet. We willen u graag op de hoogte houden van wat wij als uitvaartvereniging te bieden hebben en waarom het interessant is om lid te zijn.

LID VAN EEN VERENIGING
Een uitvaartvereniging is een vereniging waar je lid van bent. Het is geen verzekering. Je betaalt dan ook geen premie maar contributie. We zijn er voor de leden en hun nabestaanden en werken zonder winstoogmerk en zijn daardoor betaalbaar

WE WERKEN SAMEN
Onze uitvaarten worden verzorgd door Uitvaartverzorging UGNA. Deze is gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Wij zijn lid van de Drentse Bond van Uitvaartverenigingen en van Nardus, een landelijk overkoepelend orgaan.

BESTUUR
Nieuwe bestuursleden gezocht! We zijn op zoek naar leden die ons bestuur willen versterken. Heeft u interesse laat dan een bericht achter via het contactformulier, wij nemen dan contact met u op.

LICHTJESAVOND
Uitvaartvereniging Gieten eo heeft op zondag 20 november 2022 een lichtjesavond georganiseerd op de algemene begraafplaats van Gieten.  De begraafplaats was sfeervol verlicht d.m.v. kaarsen en fakkels.  ( Lees verder onder “Nieuws”)

JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 8 februari 2023 om 20.00 uur bij Café Veninga te Gieten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Inkomende stukken/mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2022
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Bestuursverkiezing, voorgedragen wordt dhr. J. Berends als nieuw bestuurslid.
  Bestuurs- en (tegen-)kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot uiterlijk een uur voor de aanvang van de vergadering. 
 7. Bespreken van een eventuele samenwerking met een andere vereniging.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

NB: Deze avond zullen de uitvaartleider van UGNA en de accountmanager van Twente Verzekeringen aanwezig zijn voor het beantwoorden van eventuele vragen.