Lidmaatschap

U kunt lid worden van Uitvaartvereniging Gieten. Via het contactformulier kunt u uw gegevens doorgeven aan ons. Ook kunt u via dit formulier wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de uitvaartvereniging bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een volwassen kind die zelfstandig gaat wonen, een scheiding, een verhuizing enzovoort.

We blijven graag in contact met onze leden, daarom stellen we het zeer op prijs als we op de hoogte worden gesteld van veranderingen zodat de administratie op orde blijft.

De contributie in 2018 is tijdens de jaarlijke ledenvergadering vastgesteld op € 32,50 per volwassene per jaar. Kinderen t/m 18 jaar zijn gratis lid met de ouders. Daarna is het aan het kind zelf om te bepalen of hij/zij lid bijft van de vereniging.
De contributie wordt vastgesteld door middel van een actuarieel rapport, dit is nodig om de vereniging financieel gezond te houden. Het rapport wordt iedere drie jaar opgemaakt.